Associacions de Setmana Santa i Confraries

Cos de Portants del Sant Crist


El Cos de Portants del Sant Crist aplega una trentena d’homes, joves i adults, que s’ocupen de portar alçat el Sant Crist en les litúrgies pròpies de la quaresma i la Setmana Santa. En concret, assisteixen els viacrucis del dimecres de Cendra, dels divendres i diumenges de quaresma, de dilluns, dimarts i dimecres Sant i del divendres Sant. També participen en la processó pels carrers de la vila la nit del divendres Sant. La seva festa la celebren el dia de l’Exaltació de la Santa Creu (14 de setembre).
A més de per la funció litúrgica, els Portants s’apleguen per reunions parroquials o interdiocesanes i s’ocupen de l’organització de la Romeria a Montserrat de la tardor.

Persona de contacte: Frederic Porta. Telèfon 977667689.

Nota històrica
El costum de portar el Sant Crist esta documentat en la nostra parròquia des del segle XVII. L’antiga imatge processional documentada l’any 1678, fou substituida per una de nova l’any 1784. Els encarregats de portar la imatge eren els confrares del Santíssim Sagrament, confraria que agrupava a la pagesia vilatana. El Cos de portants del Sant Crist, entitat que te cura de la imatge, fou reorganitzat cap el 1920.
L’actual imatge és obra de l’escultor local Joan Borrull i data de 1939.

Ecce homo i Armats del Vendrell


Des de la seva creació l’any 1991, els nous Armats del Vendrell són una secció de l’entitat Pastorets del Vendrell amb una trentena llarga d’integrants. Participen en la processó del Divendres Sant.
Per iniciativa dels Armats es va recuperar el misteri del Ecce homo que se sumà a la processó del Silenci del Divendres Sant. Aquesta recuperació ha permès tornar a constituir la Confraria corresponent, formada per més de 50 persones.

Persona de contacte: Josep M. Bargalló. Telèfon 977662993.

Nota històrica
Conegut com misteri de cal Figueras, que guardar-se les imatges en aquesta casa del carrer de santa Anna.
Representa la primera estació del via crucis, Jesús es comdemnat a mort. El primer grup escultòric, destruït a la Guerra Civil, (1853-1936) va ser obra de l’escultor local Joan Toldrà. L’any 1999 els Armats del Vendrell vàren fer un nou misteri, rèplica de l’anterior, amb imatges de l’escultor Llibert Dilmé d’Olot.

Natzarè


La confraria del Natzarè té al seu càrrec la conservació de l’altar de la seva imatge. Actualment la confraria està formada per unes 15 persones i participa a la processó del Divendres Sant.

Persona de contacte: Rosa Maria Figueras. Telèfon 977663528.

Nota històrica
També conegut com a Misteri de la caiguda i Nostre Senyor de la roca.
El primer misteri del Natzarè conegut fou adquirit l’any 1826 per la confraria del Santíssim Sagrament, amb l’ajut financer de l’administrador Francesc Soler “dit lo Patge”. Cap a finals del segle XIX, era el misteri dels pagesos i les administradores eren dones.
L’any 1851, les imatges són substituïdes per unes de noves obrades per l’escultor local Joan Toldrà. El conjunt era integrat, com l’any 1826, per tres imatges: Jesús, la Verònica i un Jueu, conegut pel sobrenom de Jueu de Cal Paraire. Aquest conjunt va arribar fins l’any 1936.
L’actual imatge és obra de l’escultor vendrellenc Joan Borrull i s’incorporà a la processó l’any 1944.

Mare de Déu dels Dolors


La confraria dels Dolors té al seu càrrec l’administració i la conservació de l’altar de la Mare de Déu dels Dolors. Actualment la confraria està formada per unes 30 administradores i per 9 portants del pas i la bandera a la processó del Divendres Sant.

Persona de contacte: Maria Victòria Mestres. Telèfon 977661135

Nota històrica
Sembla que la confraria fou fundada a finals del s.XVII, vinculada als Servites terciaris del convent de Sant Llorenç de Vila-Rodona. Se l’anomenarà també Confraria de les dones, per fer-se’n càrrec des de 1767.
El 1784 es va adquirir una nova imatge, que era també de vestir. L’any 1850 una nova imatge va substituir la del s.XVIII però va ser destruïda, junt amb tot el seu altar, l’any 1936. L’any 1952 es va adquirir l’actual imatge que porta una corona obrada per l’artesà local Josep Sonet Ivern.
El penó que es veu als costats de l’altar és de l’any 1857. L’any 1868 Àngel Guimerà va fer l’himne a la Mare de Déu dels Dolors.

Sant Sepulcre


La Germandat del Sant Sepulcre del Vendrell s’ocupa de processionar la imatge del Crist jacent el Divendres Sant.
En l’actualitat, en tenen cura persones diverses, associades en nombre d’una vintena.

Persona de contacte: Francisco Gamito Serrano. Telèfon 637895160.

Nota històrica
La primera imatge del Crist del sant Sepulcre, fou adquirida per la confraria de santa Anna l’any 1791. Es conservava dintre d’una urna damunt la mesa de l’altar de sant Antoni fins l’any 1936.
L’actual imatge va ser adquirida l’any 1948, juntament amb el tabernacle per processionar-la.

Mare de Déu de la Soledat


La confraria de la Mare de Déu de la Soledat actualment està formada per unes 60 associades. Participen a la processó del Divendres Sant i organitzen l’Ofici de lectura i l’ofrena floral a la imatge de la Soledat el Dissabte Sant al matí.

Persona de contacte: Maria del Carme Rovira. Telèfon 977662235.

Nota històrica
Els primers documents que en parlen indiquen que el pas fou adquirit per la confraria del Santíssim Sagrament l’any 1791. Tradicionalment n’havien tingut cura els pagesos i els propietaris rurals. Aquesta primera imatge era de les dites de vestir i va subsistir fins l’any 1936.
L’actual imatge, tallada en fusta i policromada, va ser adquirida l’any 1944, any en què ja surt a la processó.

Hermandad de Nuestro Padre Jesús de las Penas y Nuestra Señora del Consuelo


Aquesta germandat, té com a punt principal dels seus estatuts el culte a Nostre Senyor Jesucrist amb el títol de Nuestro Padre Jesús de las Penas i a la Mare de Déu sota l’advocació de Nuestra Señora del Consuelo. Les imatges estan exposades per a la veneració pública a l’església parroquial.

Com a moment central d’aquesta veneració es realitza estació de penitència (processó) la tarda del Diumenge de Rams. La sortida i el retorn es fan des de l’església parroquial i es desenvolupa durant algunes hores pels carrers de la vila, especialment pel barri del Tancat. Formen el seguici uns cent natzarens i dues colles de portadors (costaleros) que carreguen els passos processionals. Acostumen a acompanyar el seguici processional dues bandes d’agrupacions musicals de gran nivell, així com moltes persones vinculades a la germandat i una multitud de persones anònimes que contemplen la processó.

En el decurs de l’any, a més, organitza un tridu de pregària a Nuestra Senyora del Consuelo el mes d’octubre, i un altre a Nuestro Padre Jesús de las Penas, la setmana anterior al Diumenge de Rams. També organitza l’anomenat Pregó de Setmana Santa en un dels diumenges de quaresma, que és una invitació a viure el Tridu Pasqual i a participar en els cultes de la germandat. Aquest pregó s’ha distingit per comptar amb pregoners il·lustres, molts d’ells membres de confraries andaluses.

En l’actualitat la germandat està organitzada per una junta de govern formada per:

CONSILIARIO, Rvd. Sr. Joan María Padrell i Benet
HERMANO MAYOR, Sr. Ildefonso Muñoz Gilabert
TNTE. HNO. MAYOR, Sr. José Vega Checa
SECRETARIO 1, Sr. José Vega Checa
SECRETARIO 2, Sr. Juan José Amaya Megías
TESORERO, Sr. Manuel Esquibel Enríquez
PRIOSTE 1, Sr. Antonio Merchán Bordallo
PRIOSTE 2, Sr. Antonio García Nicolás
PRIOSTE 3, Sr. Jesús García Nicolás
FISCAL COSTALEROS, Sr. Manuel Herrera Jiménez
FISCAL PATRIMONIO, Sr. Emilio de la Torre Sánchez
FISCAL CULTOS, Sr. Raúl Sánchez Barrero
FISCAL AGRUPACION, Sr. Juan José Amaya Megías
VOCAL 1, Sr. Manuel Matías Barroso Fernández
VOCAL 2, Sr. Javier Peñalver Domene
VOCAL 3, Sr. Fernando Curado Sanabria
VOCAL 4, Sr. Richard Triana López

La seva seu social està ubicada al carrer Alt Empordà n.2.

Persones de contacte:

Ildefonso Muñoz Gilabert   617028784
Manuel Esquibel Enriquez  654860526
Jose Vega Checa     647611123

Nota històrica
Germandat erigida canònicament el 8 de juliol de 1991, com a fruit de la iniciativa d’un grup d’emigrats fortament arrelats al seu lloc d’acollida, El Vendrell, i a la parròquia de Sant Salvador, però amb una viva inquietud d’organitzar una germandat a l’estil que ells havien conegut en el seus llocs d’origen.

El Diumenge de Rams de 1992 va fer la seva primera estació de penitència (processó) i d’aleshores ençà ha anat organitzant aquest esdeveniment i els altres que li són propis pels seus estatuts. Per la vàlua de la seva tasca, la nostra germandat va ser nomenada membre d’honor del Consell de germandats i confraries de la ciutat d’Utrera (Sevilla).

En els seus anys d’història n’han estat Hermano mayor els Srs. José López Lozano, Manuel Garrido i Juan Garrido.

El 22 de març de 2009 el Sr. Arquebisbe de Tarragona va beneir la seva nova seu social situada al carrer Alt Empordà.