Baptisme

baptismeQuè és?
El baptisme és el primer sagrament de la vida cristiana i ens incorpora a Crist i a la comunitat eclesial. Per tant, és molt recomanable no demorar la recepció del baptisme.
Els pares que volen batejar els seu fill o filla prenen el compromís d’acompanyar-lo en el camí de la fe.

Als padrins de baptisme, se’ls demana que siguin testimonis de fe per a l’infant i que ajudin el pare i la mare en l’educació cristiana del nen o la nena. Per tant, cal que sigui una persona adulta, batejada i confirmada.

Com fer-ho?
Per tal de concretar el dia, l’hora i la llengua de la celebració en els dies ja fixats, cal passar pel despatx parroquial amb el llibre de família i emplenar una fitxa de dades.

Els pares i padrins són convocats a una xerrada de preparació per tal d’aprofundir en l’opció que han pres i en el sentit dels diversos ritus de la celebració del baptisme. Es fa a la sala de Sant Salvador de la casa parroquial el primer dissabte de mes a les 5 de la tarda.

Els infants en edat catequètica (a partir de 5-6 anys) que no estan batejats caldrà que esperin a ser batejats el dia que s’indiqui de l’any que celebraran la Primera Comunió.

Els adults que volen rebre el sagrament del baptisme ho han de fer per una opció de fe aprofundida i madurada. Per això cal seguir un procés de preparació (catecumenat) que dura alguns mesos i que es fa d’acord amb les indicacions del responsable diocesà dels servei de catecumenat.

Horaris de celebració de baptismes:
– Dissabtes a les 6 de la tarda (18h), fora de la missa
1r i 3r de mes en castellà
2n i 4t de mes en català

– Diumenges:
1r de mes a les 13h, fora de la missa, en català
2n de mes a les 13h, fora de la missa, en castellà

Notes:
Durant el temps de quaresma no se celebren baptismes.
Els mesos de maig i juny  quan hi ha primeres comunions no se celebren baptismes  els diumenges.