Cant Coral

La nostra tradició musical està estretament vinculada amb el cant coral. Com a part de la parròquia o vinculades de diverses maneres, hi ha diferents formacions corals que participen també de la vida litúrgica de la comunitat.