Com ho fa Càritas?

Finalitats de Càritas

  • Acollida i acompanyament a les persones amb pocs recursos, mitjançant la contenció de les seves situacions de vulnerabilitat i l’orientació de processos de promoció.
  • Promoció del desenvolupament integral de les persones més necessitades.
  • Treball per la justícia, tot assumint la denúncia social com a mitjà per transformar la societat.
  • Sensibilització i dinamització a la comunitat cristiana i a la societat.
  • Coordinació amb altres entitats/administracions i treball en xarxa.
  • Impuls de la comunicació cristiana de béns i col·laboració personal i institucional.