Confirmació

confirmacioQuè és?
La cofirmació és el sagrament de la maduresa cristiana i de la plenitud del do de l’Esperit Sant.
Els adolescents i joves que van ser batejats de petits, per decisió dels seus pares, confirmen el desig de seguir Jesús quan tenen consciència d’una forma més adulta del que estan fent. Així reben la força i el segell de l’Esperit Sant, que els prepara per ser testimonis del Crist.

Amb la confirmació es completa el camí de la iniciació cristiana. Per tant es demana que tots aquells que vulguin fer un pas de maduresa en la vida de fe (rebre el sagrament del matrimoni, fer de padrins de baptisme…) siguin persones confirmades.

Com fer-ho?
Els adolescents s’hi preparen amb dos anys específics de catequesi que, normalment, corresponen als primers cursos de l’ESO.

Les persones adultes que es volen confirmar, es posen en contacte amb el mossèn per preparar-se d’una forma més adaptada i personalitzada.

El sr. Arquebisbe és qui normalment administra el sagrament de la confirmació. Tots els anys, al voltant de la festa de Pentecosta, en temps pasqual, ve a la nostra parròquia per administrar el sagrament de la confirmació als qui s’han preparat.

Posteriorment a la confirmació, als adolescents o joves que han decidit entrar a formar part de la família cristiana, la parròquia els proposa grups de catequesi o grups de joves ja existents, per tal que vagint seguint la seva vivència de fe en comunitat.