Consells

Consell parroquial

El consell parroquial de pastoral està compost per una quinzena de persones, representants dels diversos grups i serveis de la parròquia, juntament amb els mossens. La seva funció és la de vetllar pel bon desenvolupament de la tasca pastoral de la parròquia en tots els seus àmbits d’actuació, així com fer les necessàries previsions materials i organitzatives.
Es reuneix en diverses ocasions durant l’any i té un caràcter consultiu.

Consell d’economia- El sosteniment de la parròquia

Està format per quatre persones que, juntament amb el Rector, vetllen pels afers econòmics de la parròquia. Elaboren el pressupost que cal presentar a l’arquebisbat cap al mes de novembre i revisen l’estat de comptes de l’exercici anterior que cal presentar cap al mes de març. També publiquen el moviment de tresoreria mensual que es penja a la cartellera d’informacions de l’església.

El sosteniment econòmic de la parròquia és possible gràcies a les aportacions que els fidels fan en ocasions diverses. A les misses no es passa la safata gràcies a que hi ha un grup de persones i famílies que, com a subscriptors de la parròquia, fan una col·laboració econòmica en la quantitat i peridicitat que volen.

De tota manera, per a atendre les moltes necessitats pastorals i materials de conservació i funcionament de l’església i dependències cal l’ajuda de tots.