El finançament

Balanç econòmic 2010

INGRESSOS:
FILIGRANA III 23.596,14
DONATIUS 25.414,60
INTERESSOS BANCARIS 65,58
QUOTES SOCIS 8.676,57
RECICLATGE DE MATERIAL 3.957,50
SUBVENCIONS 13.500,00
TOTAL INGRESSOS: 75.210,39

 

DESPESES:
LOCAL SOCIAL 4.179,46
TREBALLADORS PROFESSIONALS 22.525,11
DESPESES BANCÀRIES 171,38
DESPESES GENERALS 2.908,92
APORTACIONS A CAMPANYES 876,93
GRUP ASSISTENCIA SOCIAL 41.934,70
GRUP INFÀNCIA 3.995,67
GRUP MATERIAL I ROBA 413,31
ORLA 3.964,38
TOTAL DESPESES: 80.969,86