El finançament

                    MEMÒRIA  ANUAL  2016

PRESENTACIÓ

Com cada any, el mes de juny presentem la memòria d’activitats de l’any anterior, un 2016 on s’ha pogut constatar un augment de l’economia després d’una llarga crisi que ha afectat a molta gent , tot i així seguim tenint  la necessitat d’ajudar a moltes famílies que degut a les feines precàries i baixos sous tenen molta dificultat per arribar a final de més.

Hem de continuar treballant i denunciant els dèficits de la societat per aconseguir que la nostra comunitat disposi d’una millor comunió i participació.

 

Joan C. Guitart i Olivé

Responsable de Càritas Parroquial del Vendrell

 

 

BALANÇ ECONÒMIC 2016

 

INGRESSOS:

Rober Filigrana III                                           18589,72

Reciclatge de material                                     8251,96

Aportacions Parròquia                                       747,50

Caritas Espanyola                                              200,00

Aportacions Ajuntament                                 78000,00

Quotes socis                                                   10555,17

Donatius particulars i entitats                          23759,51

TOTAL INGRESSOS                                    140103,86

 

 

DESPESES:

Projectes socials

Rober Filigrana III                                            3965,52

ORLA (orientació laboral)                              11418,76

SDA (servei distribució aliments)                  68887,26

Atenció a necessitats bàsiques                     52945,94

Reciclatge de material                                          3,70

Gestió de l’activitat  (subministres, asseg.

Reparacions etc.)                                            6456,67

TOTAL DESPESES                                     143677,85

 

PROGRAMES I PROJECTES

Aquest any 2016 Càritas ha portat a terme els següents programes i projectes:

– ORLA

 • Orientació laboral
 • Intermediació laboral

– FILIGRANA III

 

–  ATENCIÓ A LES NECESSITATS BÀSIQUES

 • Servei de distribució d’aliments (SDA)
 • Ajuts per a llibres escolars
 • Ajuts per primeres necessitats

– RECICLATGE DE MATERIAL

 • Recuperació de material
 • Servei de préstec d’aparells ortopèdics
 • Llibreria

– CAMPANYES

 • D’aliments
 • De joguines
 • D’emergències
 • De medicaments

– ALTRES ACTIVITATS

 • Servei d’acolliment, orientació i atenció al públic
 • Servei de formació als voluntaris
 • Coordinació de professionals

 

PROJECTE ORLA

És un projecte d’Orientació Laboral (ORLA) dut a terme des de l’any 2002 a càrrec d’un servei psicològic i de treball social.

 

ORLA és un projecte dirigit a totes aquelles persones amb dificultats per accedir al món laboral. A més a més de gestionar les possibles ofertes de feina que arriben al servei, ajuda les persones a elaborar el currículum i facilita un itinerari per a la recerca de feina.

 

Durant aquest any s’ha prioritzat la inserció de les persones que participen d’altres projectes de la nostra  Càritas, donant així un acompanyament més acurat en el procés de recerca de feina. S’han atès 119 persones i s’han aconseguit 17 insercions..

 

PROJECTE NECESSITATS BÀSIQUES

Donada la situació econòmica que vivim des de ja fa uns anys, les demandes d’ajudes a Càritas no paren de créixer, aquest any s’han realitzat més de 1783 atencions.  Les demandes rebudes es canalitzen cap al

recurs més adient, ja sigui a Càritas o a través de la derivació a altres entitats o serveis.

 

Gràcies a la col·laboració ciutadana i de les farmàcies del municipi, s’han pogut oferir 170 ajudes per

 

medicació, amb el treball conjunt de serveis socials de l’Ajuntament i el CAP.

S’han atorgat 175 ajuts per pagar subministres i altres despeses de la llar.

 

Un altre dels nostres projectes adreçats a les famílies amb infants són els ajuts per adquirir els llibres escolars. Aquest any, s’han concedit a  99 infants, amb aquest descompte facilitem l’adquisició dels llibres a les famílies.

 

També s’han atès les necessitats més bàsiques a través del SERVEI DE DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS. El SDA és un servei destinat a facilitar aliments a persones soles i famílies, residents a El Vendrell, que tenen dificultats econòmiques per cobrir adequadament les seves necessitats d’alimentació.

Al  SDA es proporcionen aliments bàsics i alguns de frescos, a persones soles i famílies derivades de Serveis Socials i Càritas.

 

Es distribueix una cistella de productes mensualment per persona o família durant un període de temps determinat. El número de productes al que la família té accés, varia en funció dels membres que formen la unitat familiar i la seva situació sòcio-econòmica.

 

 

Aquesta cistella,  s’entrega en forma de punts, que la mateixa família pot descanviar pels aliments que prefereixi.

 

La major part dels aliments que es distribueixen al SDA provenen de la  Unió Europea,  de donacions que aporten empreses i particulars, de l’organització de campanyes puntuals per la recollida d’aliments i de la compra directa de productes bàsics.

 

El 2016  han accedit a l’entrega d’aliments 641 famílies, gairebé 2000  persones.

Aquest projecte es pot portar a terme gràcies a la participació dels nostres voluntaris i la col·laboració d’altres entitats i empreses.

 

FILIGRANA III

La botiga Filigrana recull, selecciona, repara i etiqueta:

 • Roba usada en condicions de reutilitzar
 • Complements de vestir en bon ús
 • Estris de la llar
 • Mobiliari infantil (cotxets, trones…)
 • Joguines…

 

Als nostres robers trobareu roba usada de tots els estils i un gran assortiment d’articles de segona mà en perfecte estat i molt assequibles, que, a més de ser autèntiques oportunitats, també ajuden moltes persones, ja que els beneficis obtinguts es destinen a finançar la resta dels nostres projectes.

 

Els dilluns de 18 h a 19 h, també podeu gaudir de la llibreria de Càritas, on podeu trobar un gran assortiment de llibres i novel·les.

 

Han fet ús del rober Filigrana  6.499  persones, gràcies a la col·laboració desinteressada dels voluntaris s’ha donat una segona oportunitat a més de 14.700 peces de roba.

 

                                                     A TOTS, MOLTES GRÀCIES !!!

 

Càritas Parroquial El Vendrell

C/ de la Pau, 2, baixos. Tel: 977 66 21 93

A/e: cabp@caritasdtarragona.cat