Grups diversos

Amics de l’Orgue


logo_orgue

Per a més informació visita el bloc dels Amics de l’Orgue.

Campaners de l’àngel de Tobies


Els campaners tenen la funció de vetllar per la conservació del campanar i tocar les campanes tot fent-les repicar en ocasió de les solemnitats i de les festes diverses. Està compost per vuit persones que, d’ença de 1996 i de manera voluntària, s’han ocupat de la restauració de l’angel-penell que corona el campanar (1998) i que han rehabilitat l’escala interior del campanar, a més de mantenir i ampliar el grup de 8 campanes distribuides en els dos pisos de la construcció.

Persona de contacte: Xavier Mercader. Telèfon 977660088

Zeladores dels altars i de la capella de Fàtima


S’ocupen de la conservació i neteja de la capella de la Mare de Déu de Fàtima al carrer de la Pau distribuïdes en grups per cada mes. També tenen un paper actiu en l’organització de la processó de la Mare de Déu els dies 12 i 13 de maig.

Persona de contacte: Maria Glòria Roca. Telèfon 977660975

Zeladores de les capelletes de la Sagrada Família


Les capelletes de la Sagrada Família, distribuïdes per carrers o barris, són portades diàriament d’una casa a una altra, completant l’itinerari al cap del mes. Al Vendrell n’hi ha unes 25 i cada família es responsabilitza de tenir-la un dia a casa, en un lloc apropiat per fer-hi un moment de pregària i per ser un signe de presència cristiana, i a portar-la l’endemà a la següent casa.

Cada capelleta té assignada una zeladora que té cura del seu bon ordre i que s’interessa, si cal, per fer de pont entre les famílies i els serveis i la vida de la comunitat parroquial.

Tothom qui vulgui rebre una capelleta de la Sagrada Família a casa pot posar-se en contacte amb: Montserrat Chaparro. Telèfon 977660147