Infants

cate_infants1

Nivell  Dia de catequesi
Precomunió (6-7 anys) Dilluns
Primer de Comunió (7-8 anys) Dilluns o dimarts
Segon de Comunió (8-9 anys) Dijous o dimecres
Esplai Santa Anna (9-12 anys) Dissabte
Primer de Confirmació (12-13 anys) Dimecres o divendres
Segon de Confirmació (13-14… anys) Dimecres o divendres

 

La catequesi acostuma a fer-se de 2/4 de 6 a 2/4 de 7 de la tarda (17.30h – 18.30h), tot i que hi pot haver algun grup amb horari diferent. Es realitza a les sales de catequesi ubicades sobre les naus laterals de l’església.

Aquest és l’itinerari catequètic que oferim:

Precomunió:
La catequesi a la nostra parròquia comença ja quan els infants fan el primer curs de primària.
En aquest primer curs s’ajuda al desvetllament de la fe dels infants, se’ls presenta la figura de Déu-Pare i es comença la familiarització amb les festes i oracions cristianes.

Primer de Comunió:
El curs s’articula al voltant de la persona de Jesucrist i els moments centrals de la seva vida, mort i resurrecció. També s’incideix en els temps litúrgics i en les celebracions cristianes.

Segon de Comunió:

És l’any de treballar els sagraments, sobretot els de la iniciació cristiana (Baptisme, Confirmació i Eucaristia) i el sagrament de la Reconciliació.
Es prepara els infants per a la celebració de la Primera Comunió i pel sagrament del Perdó i se’ls demana que no deixin de participar en l’Eucaristia en família.

La Primera Comunió se celebra, habitualment, en acabar aquest segon curs  i mai sense haver fet els anys precedents i corresponents de catequesi.
La setmana abans de la celebració de la Primera Comunió els infants tenen una preparació més immediata cada vespre.

Esplai Santa Anna:
És una catequesi de continuïtat que es fa d’una manera participativa i lúdica. És molt important que no es deixi, ja que cal que el procés catequètic no es trenqui després de la Primera Comunió. Vegeu l’apartat del nostre Esplai clicant aqui: http://vendrell.wp.arqtgn.cat/esplai-santa-anna/

 

cate_infants2 cate_infants4

Durant aquests cursos, a més de les sessions de catequesi, els nens i nenes preparen unes petites representacions de Nadal i Pasqua, participen en trobades amb infants de les altres parròquies de l’arxiprestat del Baix Penedès i gaudeixen de les colònies d’estiu a finals del mes de juny.