NOU CONSELL PARROQUIAL

   

El dia 8 d’octubre de 2018 i sota la presidència i la benvinguda del nou Sr. Rector Mn. Norbert Miracle, es va constituir el nou Consell Parroquial que a partir d’ara serà l’òrgan que animarà i orientarà el conjunt de la vida pastoral i organitzativa de la parròquia, assesorant i aconsellant sobre les decisions pròpies del Rector i aportant les propostes de tota la comunitat parroquial.