CONCERT DEL COR-ORFEÓ PARROQUIAL A STA. MARIA DEL MAR EL 7 D’ABRIL