Què fa Càritas?

quefa1 quefa2

Conscienciació
La primera missió de Càritas és la de ser una veu profètica, de conscienciació.
En una societat com la nostra caracteritzada per l’individualisme, la insolidaritat, l’egoisme i el consumisme que provoquen pobresa, exclusió, marginació, injustícia, desigualtat i deshumanització, Càritas vol proposar un canvi d’estil de vida que afavoreixi un canvi de societat, en la qual no hi hagi ni últims ni exclosos, en la qual les relacions que s’estableixin entre les persones siguin més humanitzadores i guaridores, en la qual cada persona se senti responsable del món on viu.

Atenció a les persones
Són moltes les necessitats, els grups humans, i les procedències i nacionalitats de les persones que atén Càritas del Vendrell.
Els nouvinguts són els únics usuaris de Càritas del Vendrell?
Els criteris són escrupolosament iguals per a tothom. No s’atén privilegiant els nouvinguts.
Pot passar que els nouvinguts siguin els que necessiten una atenció més immediata per la precarietat de la seva situació, seguint sempre el protocol establert.
Hi ha moltes persones d’aquí que també reben suport de Càritas.
Càritas del Vendrell pot atendre totes les demandes?
Malauradament no! Són moltes les persones a les que no es pot ajudar com caldria per la manca de recursos humans i materials i per l’allau de demandes que arriben en els darrers mesos de crisi econòmica.
Això pot suposar una decepció per a algunes peticionaris.

Amb quins criteris atén Càritas?
En un primer moment s’intenta resoldre la necessitat més immediata, segons uns barems i criteris que s’han establert en funció de les possibilitats de Càritas.
En un segon moment s’intenta que l’usuari trobi una solució a la seva situació, tramitant ajuts de l’administració pública, buscant feina…