Què fa Càritas?

quefa1 quefa2

Què és Càritas?

Càritas és l’organització sociocaritativa de l’Església que té com a missió irrenunciable i permanent: acollir els que han quedat al marge de la societat, els més febles, i actuar per rescatar-los i acompanyar-los en el seu camí de recuperació.

L’atenció individual a la persona té el seu punt de partida en les Càritas parroquials i és en aquests espais on es desenvolupa la seva acció.

Una acció que respon al missatge de l’evangeli, que ens ensenya que els últims són els primers i que la dignitat de la persona és inviolable.

Càritas, amb les armes pacífiques de l’amor, completa la seva tasca amb la denúncia de les situacions d’injustícia i la proposta de models socials alternatius i treballa per combatre tota forma de pobresa: econòmica, emocional i espiritual.

On som

Carrer de la Pau, 2 baixos

Acollida i acompanyament: dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 10:00 a 13:00

Orientació laboral: dilluns i dimarts de 8:30 a 13:30 (demanar cita prèvia)

Rober Filigrana; de dillluns a divendres de 10:00 a 12:00

Permanències per entrega de roba i material divers: de dilluns a divendres de 18:00 a 19:00

Llibreria: dilluns de 18:00 a 19:00

Centre de distribució d’aliments (CDA), dijous de 10:00 a 12:00 al Carrer Trulls, 9